k

Fylkeskontakter

  • KFB har oppnevnt kontakter i hvert fylke som organiserer et nettverk av frivillige, lokale representanter. En av hovedoppgavene er å samordne personer som kan stille opp på øvelser og når en krise virkelig rammer. Når en krise oppstår trengs det lokale krefter med lokalkunnskap. KFB er en verdifull ressurs som har sin naturlige plass i fylkenes og kommunenes beredskapsråd.
  • Vi kan bl.a.:
  • Ta del i forebyggende beredskapsplanlegging som ROS-analyser
  • Delta som rollespillere og markører i forbindelse med øvelser
  • Bistå i forbindelse med drift av evakuerings-, pårørende- og mottakssentre
  • Være behjelpelig med utfyllende tjenester som forpleining av mannskaper i Sivilforsvaret, Heimevernet etc.
 
  • FINNMARK For tiden ingen representant. Ta gjerne kontakt om du kan tenke deg å være aktivt med i KFB og/eller motta vårt gratis tidsskrift Trygge Samfunn.


  • NORDLAND For tiden ingen representant Ta gjerne kontakt om du kan tenke deg å være aktivt med i KFB og/eller motta vårt gratis tidsskrift Trygge Samfunn.

  • NORD-TRØNDELAG For tiden ingen representant Ta gjerne kontakt om du kan tenke deg å være aktivt med i KFB og/eller motta vårt gratis tidsskrift Trygge Samfunn.


  • ROGALAND For tiden ingen representant Ta gjerne kontakt om du kan tenke deg å være aktivt med i KFB og/eller motta vårt gratis tidsskrift Trygge Samfunn.

   
MENY