k

Enkeltmedlem

Enkeltmedlemskap i KFB koster kun kr.150,- per kalenderår. Da mottar du 4 utgaver av vårt tidsskrift  Trygge Samfunn og blir invitert til alle våre konferanser og seminarer. Som medlem får du alltid gratis lunsj på våre arrangementer, så du tjener fort inn den årlige kontingenten.
Husk å notere om det nye medlemskapet er en del av vervekampanjen, som avsluttes 31.1.2017 – og hvem som er ververen. For hvert andre medlem en verver skaffer, er man med i trekningen av en nødlader! To heldige ververe får en nødlader hver i forbindelse med trekningen 1.2.2017.
Skriv gjerne i kommentarfeltet om du kan tenke deg å stå på KFBs beredskapsliste for ditt fylke. Det vil si at du kan kontaktes av oss ved øvelser eller reelle hendelser. Vi blir årlig kontaktet av flere offentlige etater om å bistå ved øvelser – samt også i enkelte reelle hendelser, og har derfor behov for flere personer på listen vår. KFB mener det er viktig at de som trenger å øve får øvet.

Navn

Telefonnummer

E-post

Adresse

Kommentar

MENY